21. februar – mednarodni dan maternega jezika

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo je leta 1999 ta dan razglasila za mednarodni dan maternega jezika. Namen tega dne je promovirati manjšinske jezike in spoštovati lastni – materni jezik.

Materni jezik ali materinščina (tudi prvi jezik) je jezik, ki se ga naučimo kot prvega in se v njem najlaže izražamo. To je jezik, ki se ga naučimo v okviru dóma in je največkrat jezik, v katerem govorijo naši starši.

Na območju Slovenije je to večinoma slovenščina, na narodnostno mešanih območjih pa pogosto tudi tamkajšnji jeziki: italijanščina, madžarščina. V južnem delu Slovenije so pogosti tudi drugi slovanski jeziki: hrvaščina, srbščina, bosanščina …

Po Unescovih podatkih naj bi bilo na svetu med šest in sedem tisoč jezikov. Evropa ima 76 različnih jezikov. Možnost izumrtja grozi številnim afriškim jezikom, kajti pol teh jezikov nima ortografije (pravopisa). Možno je, da bodo izginili brez vsakega sledu. Devet desetin jezikov sploh ni zastopanih na svetovnem spletu, v povprečju vsaka dva tedna izgine en jezik. Slovenščina sodi po številu govorcev v prvo polovico evropskih jezikov – uvrščena je na 34. mesto.

Na sektorju za slovenski jezik na Ministrstvu za kulturo RS so ob tej priložnosti zapisali, da je slovenščina jezik s širokimi možnostmi uporabe in razvoja na številnih tradicionalnih in novih področjih. Učenje in znanje tujih jezikov je koristno in nujno, a ne na račun maternega jezika. V čedalje bolj globalizirani informacijski družbi imajo Slovenci možnost za obstanek in enakovredno uveljavljenje svojih kulturnih pa tudi gospodarskih interesov le, če so trdno vraščeni v lastno okolje in njegovo kulturno izročilo.