Al’ prav se piše kaša ali kasha?

Ali je zapis podjetja Alkemist pravilen? Ali niso bili alkimisti tisti, ki so hoteli iz nežlahtnih kovin ustvarjati žlahtne? Gre za napako v zapisu imena?

Zapis imena prevajalskega podjetja Alkemist je ustrezen, ljudje pa velikokrat ime našega podjetja povezujejo z besedo alkimija in se sprašujejo, ali ni ime podjetja zato zapisno napačno.

Alkimija je zametek današnje kemije, pojavila se je v srednjem veku, ljudje pa so želeli s čudežnimi postopki spremeniti nežlahtne kovine in snovi predvsem v žlahtno zlato. Alkemist pa je stvarno lastno ime podjetja, ki ustreza navodilu 19. člena Zakona o javni rabi slovenščine (Uradni list RS, št. 86/04), kjer je navedeno, da je lahko ime firme tudi nova ali izmišljena beseda, kar Alkemist je. Ko smo razmišljali o poimenovanju prevajalskega podjetja, nam je za navdih služila beseda alkimija, vendar ker mi pretvarjamo besede iz enega jezika v drugega, smo ustvarili novo izmišljeno besedo – alkemija – in ji dali svoj pomen.

Naj poudarimo, da Alkemisti nismo alkimisti, ki so s čarovnijo hoteli do bogastva, temveč smo ljudje in podjetje, ki s svojim predanim delom gradimo komunikacijske mostove z namenom, da bi se ljudje vsega sveta bolje in lažje sporazumevali.