Alkemist za raznolikost Evrope

Usklajen soobstoj mnogih jezikov v Evropi močno simbolizira željo Evropske unije po združenosti v različnosti.

V Evropi je po njeni širitvi kar 23 uradnih jezikov ter še več kot 60 takšnih, ki se govorijo v določenih regijah ali skupinah. Tokovi globalizacije in priseljevanja še dodatno prispevajo k široki paleti jezikov, ki jih Evropejci dnevno uporabljajo. Jezikovna različnost je brez dvoma ena izmed najvidnejših značilnosti EU, ki vpliva na družabno, kulturno in poklicno življenje njenih državljanov, prav tako pa tudi na gospodarske in politične dejavnosti v njenih državah članicah, pravi komisar za večjezičnost Leonard Orban.

Jeziki lahko dajo konkurenčno prednost gospodarstvu EU, saj podjetja, ki poslujejo v več jezikih, dokazujejo, da lahko jezikovna različnost in naložbe v jezike ter medkulturne kompetence pozitivno vplivajo na blaginjo in koristijo vsem.

Po ocenah iz študije Komisije o vplivu pomanjkanja znanja tujih jezikov v podjetjih* na
gospodarstvo EU se 11 % majhnih in srednjevelikih izvoznikov EU sooča z izgubami zaradi jezikovnih ovir. Vodilno vlogo poslovnega jezika v svetu ima angleščina, vendar pa so za pridobitev konkurenčne prednosti podjetij EU in osvajanje novih trgov pomembni drugi jeziki. Znanje jezikov je koristno pri vseh dejavnostih, ne le pri prodaji in trženju.

Prevajalsko podjetje Alkemist se zaveda pomena znanja jezikov in zmožnosti, da se ljudje iz različnih okolji sporazumevamo, zato vlagamo našo energijo in sredstva v to, da zagotavljamo kakovostne prevode, ki jih trg potrebuje.

* COM(2007) 773 konč., Mobilnost, instrument za nova in boljša delovna mesta: Evropski akcijski načrt
za poklicno mobilnost (2007–2010).