Frazemi, ki jih razumejo zgolj Britanci

S terminom frazem označujemo besede, ki se pomensko ne nanašajo na stvari, ki jih zaznamujejo. Gre za besede, ki imajo določen pomen, ki se ga moramo, da bi ga lahko razumeli, predhodno naučiti. Frazemi so običajno kulturno pogojeni, kar pomeni, da se lahko od države do države oziroma od kulture do kulture razlikujejo, zakar jih je izredno težko prevajati. Najpogosteje v primeru tovrstnih poizkusov iščemo njihove ustreznice oziroma inačice v tujem jeziku, s pomočjo katerih se je moč približati izvirni sporočilnosti. Nekaj specifičnih idiomov oziroma frazemov pozna tudi britanska angleščina. Če se te dni odpravljate na Otok, vam bo poznavanje spodnjih frazemov prav gotovo prihranilo nekaj začudenih pogledov:

1. Pop one’s clogs 

Je eufemizem za umiranje oziroma smrt.

Primer: “No one knew he was about to pop his clogs.”

2. Go down a treat

Ko britanci uporabijo izraz “go down a treat” pravijo, da so v nečem zelo uživali.

Primer: A cup of tea went down a treat.

 3. Take the mickey

Britanci se zelo radi šalijo in med seboj zbadajo. Taking the mickey pomeni ravno to.

Primer:  Stop taking the mickey out of your brother.

4. Itchy feet

Četudi bi se dobesedni prevod zgornjega frazema glasil “srbeča stopala”, imajo Britanci zanj rezerviran poseben pomen. Nanaša se na trenutek, ko želimo početi nekaj novega, drugačnega, denimo potovati.

Primer: After two years in the job she’s got itchy feet, so she’s going to spend three months in Australia.

5. At a loose end

Še en idiom, katerega pomen je povsem navzkrižen posamičnim pomenom besed, je at a loose end. Britanci ga uporabljajo, ko želijo sporočiti, da jim je dolgčas in nimajo česa početi.

Primer: He’s been at a loose end ever since he retired.

6. Another string to your bow

Tudi Britanci imajo težave s pridobitvijo delovnega razmerja, zato se dodatno izobražujejo iz drugih strokovnih področij. Another string to your bow pomeni obvladati dodatno spretnost, ki lahko odločujoče pripomore na življenjski poti, še posebej pri zaposlovanju.

Primer: I’m learning French so I’ll have another string to my bow.

7. As the actress said to the bishop

Gre za britanski ekvivalent ponarodelemu frazemu that’s what she said, že dodobra usidranem na svetovnem spletu. Uporablja se v primerih, ko nekdo izjavi nekaj, kar bi lahko imelo dvojni pomen in izrisuje konotacije z vulgarnostjo. 

Primer: Blimey, that’s a big one — as the actress said to the bishop.

8. Bob’s your uncle 

Frazem napoveduje uspešnost. Britanci ga uporabljajo tedaj, ko želijo izraziti, da je nekaj v redu.

This phrase means that something will be successful. It is the equivalent of ‘and there you go,’ or as the French say ‘et voilà!’ Adding the ‘and fanny’s your aunt’ makes you that much more British. 

Primer:

A: Where’s the London Eye?

B: “You go down the road, take the first left and Bob’s your uncle — there it is on the corner!” 

9. Cheap as chips

Tako kot Slovenci, tudi Britanci ljubijo dobre kupčije. Ko menijo, da so deležni prave, pravijo, da je nekaj as cheap as chips.

Primer: “Only a fiver for a ticket — cheap as chips mate!” 

10. Nosy parker

Z nosy parker okličemo nekoga, ki se zelo zanima za življanje drugih ljudi.

Primer: Stop being such a nosy parker! They’re having a private conversation!