Na kaj moram biti pozoren pri prevajanju spletne strani?

Prevajanja spletne strani si ne smemo predstavljati kot enostavnega opravila, pri katerem lepimo vsebine iz spletnih ali katerih drugih prevajalnikov neposredno na domačo stran ter s tem zagotovimo potrebno razumljivost. Brez ustreznega poklicnega prevajalca, nadzora poteka prevajanja in preverjanja kakovosti oziroma doslednosti pripravljenih vsebin, je učinek lahko katastrofičen. Napačen prevod lahko povsem spremeni pomen besedila in v najhujšem primeru resno ogrozi ugled podjetja. Vsebine na spletni strani ponujajo informacije o dejavnosti podjetja ter prodajajonjegov izdelek oziroma storitev. Pri prevodu spletne strani se je zato potrebno prepričati, da besedila služijo svojemu namenu tudi v ciljnem jeziku, poskrbeti pa moramo tudi za sledeče stvari:

1. Izključiti spletne prevajalnike

Spletni prevajalniki so morda lahko učinkoviti pri razumevanju interne korespondence, a zato ne morejo slediti razumevanju obsežnejših in zahtevnejših besedil. Prevajalniki prevajajo zgolj pomene posamičnih besed, teh pa ne postavljajo v kontekst, zato je prevod večkrat povsem napačen. Namesto, da bi prevajali besedo po besedo, prevajajmo stavke, s čimer ohranjamo tok, zaporedje in strukturo izvirnega besedila, s tempa poskrbimo tudi za njegovo razumljivost.

2. Raziskati ključne besede

Posebno pozornost je potrebno nameniti ključnim besedam in njihovi analizi, saj nas bodo prek njih iskali odjemalci na spletnih iskalnikih. Potrebno se je zavedati, da se ključne besede za isto dejavnost lahko od jezika do jezika razlikujejo, zato je pri izbiri potrebno razmišljati v ciljnem jeziku, v nasprotnem slednje ne bodo imele enakega učinka. Tako bo tudi ob branju besedila čutiti, da ga je pripravil naravni govorec.

3. Prilagoditi izgled spletne strani

Izgled spletne strani prilagodimo po tem, ko je besedilo že prevedeno. S tem se bomo izognili morebitnim zapletom, ki zadevajo preobsežnost prevedenega besedila. Običajno je lahko izgled spletne strani prilagojen določenim besedam ali stavkom (okvirji), toda pri prevodu se lahko dolžina slednjih spremeni, kar botruje k temu, da določenih delov ni več moč vključiti.

4. Prevedeno besedilo obvezno lektorirati

Prevedeno besedilo vselej lektorirajmo, prepustimo ga naravnemu govorci ciljnega jezika, ki bo znal v besedilu razrešiti morebitne nejasnosti ter ga slogovno in slovnično urediti. S tem bo poskrbel, da bo namen spletne strani dosežen.