Prevajanje navodil za uporabo

Navodila za uporabo in uporabniški vodniki sodijo med vsebine, ki zaradi svoje narave zahtevajo posebno pozornost ter skrben pregled. Že najmanjša napaka v prevodu oziroma napačno razumevanje lahko povzroči nepravilno delovanje izdelka, ga morebiti poškoduje ali zaradi nepravilnega ravnanja z njim poškoduje celo uporabnika. Da bi lahko vsebine ob izdelku, ki ga želite ponuditi trgu, korektno predstavili,  jih je potrebno v prvi vrsti kakovostno prevesti. Prav gotovo ne želite, da bi bila navodila za uporabo vaših izdelkov skupek nejasnih informacij in čudnih naborov besed. Da bi se vaš sveženj besedil ponašal s komaj sprejemljivim slogom in terminologijo, dobesednim namesto pomenskim prevajanjem, nekonsistentnostjo, napačno rabo slovnice, nenavadnim slogom, napačno in nenaravno strukturo povedi ipd.

Četudi je izvirni tekst jasen in natančen, lahko pri prenosu in pripravi večjezičnih različic navodil, ki jih opravljajo različni prevajalci, kaj hitro pokažejo upad v kakovosti, bralca zmedejo ali mu celo ponudijo netočne informacije. Izkušenemu uporabniku, ki mu, denimo da gre za tehnične izdelke, tehnika ni tuja, bo ob prebijanju skozi besedilo morda jasno, kaj storiti in kako izdelek uporabljati, kaj pa tisti, ki  s tehniko niso vešči? Bodo pomoč poiskali v preostalih jezikovnih različicah, v kolikor katero izmed ponujenih seveda razumejo? Za razlago prosili koga drugega? Razlago s ponavljajočim branjem skušali ugotoviti sami?  Kaj pa denimo v primeru zdravil, kjer ima lahko napačna uporaba nepopravljive posledice ali celo povzroči smrt? Ob tem se vsekakor poraja vprašanje, zakaj sploh prevajati, če delo ni opravljeno dobro? Komu brezbrižnost sploh koristi? Ter nenazadnje, zakaj uporabnika pripraviti do tega, da si ustvari slab vtis in svojo jezo usmeri na vaše podjetje ali izdelek, s katerim ni prav nič narobe?

Prevajanje navodil za uporabo ter vodnikov je smiselno in upravičeno zgolj, če je opravljeno dobro in ne zato, ker tako zahteva direktiva trga. Vsaka napaka v prevodu lahko vodi do napačnega delovanja ali rabe izdelka. Prva naloga podjetja je zato ta, da poišče kvalificirane prevajalce, ki bodo poskrbeli za slogovno in slovnično ustreznost ter jasnost prevodov. Vsekakor pa je priporočljivo pred tiskom vsebine še enkrat pregledati, zgolj tako se je namreč moč pripraviti in prepričali, da poleg kakovostnega produkta na trg pošiljate tudi kakovostna navodila o tem, kako ga uporabljati.