Prevajanje v ruščino

Ruščina je poglavitni jezik slovanske jezikovne verige. Kot uradnega ga priznavajo v Rusiji, Belorusiji, Kazahstanu in Kirgizistanu, široko razširjen pa je tudi na območjih Ukrajine, Moldavije, Latvije, Estonije ter drugih nekdanjih članic Sovjetske zveze. Poleg arabščine, kitajščine, angleščine, francoščine ter španščine, ruščino uvrščamo med šest uradnih jezikov Organizacije združenih narodov, s približno 140 milijoni naravnih ter vsaj toliko preostalih govorcev pa  sodi med najbolj razširjene jezike na svetu.

Rusijo so skozi zgodovino zaznamovale številne migracije, oblikovane ruske narodnostne skupnosti v migrantskih predelih sveta pa so svojo govorico prilagodile okolju, v katerem živijo ter oblikovale svoje dialekte. Ne glede na vrhunsko poznavanje ruščine, je le-ta  zaradi prevzemanja besed iz nemškega, ameriškega ali avstralskega okolja, povsod po svetu drugačna. 

Prevajanje iz slovenščine v ruščino je tudi zaradi obsežnosti tržišča in z njim povezanimi poslovnimi cilji slovenskih podjetij, eden izmed ključnih faktorjev prevajalske agencije Alkemist, saj želimo nastopati kot zanesljivi partnerji ter vam zagotavljati prevode v trenutku, ko jih potrebujete.

Pri prevajalskem podjetju Alkemist s procesom lokalizacije vaše prevode prilagodimo ciljni skupini, ki ji je prevod namenjen. S skupino vrhunskih prevajalcev, ki domujejo na območju, kjer bo vaš prevod uporabljen, vam zagotavljamo najkakovostnejše prevajalske storitve saj se zavedamo, da je poslovne partnerje potrebno nagovarjati v jeziku, ki ga najbolje razumejo.