Priprava vsebin za prevajanje

Če prevajalcu predate besedilo, ki je pripravljeno ali prirejeno tako, da ga je lažje prevesti, ne bo samo pohitrilo procesa prevajanja, saj bo prevajalec manj časa namenil izbiri ustrezne terminologije, marveč bo tudi kvaliteta prevoda veliko boljša. Kaj lahko se zgodi, da je včasih besedilo v izvirniku spisano na način, da ga je skoraj nemogoče preslikati v tuji jezik. Slednje nato zahteva morebitna prestrukturiranja ali preoblikovanja izvirnega besedila, kar terja dodatni čas, stroške ter nenazadnje povzroči sive lase. 

Kaj lahko torej pri pripravi besedil storimo sami?

Šal ni enostavno prevesti

 Če si želimo prevesti šale, postane proces veliko bolj zapleten. Še posebej zato, ker niso univerzalne in zato v vseh jezikih ne delujejo na enak način. Razlog za to, da sploh delujejo, je kulturni kontekst, v katerega so postavljene. Slovenci se lahko šalimo na račun Muja in Hasa zato, ker poznamo ozadje, dočim konteksta v drugih tujih državah morda ne bi povsem razumeli. Podobno je tudi pri jeziku denimo pri konotacijah, ki jih vzbujajo določene besede ali že samo dejstvo, kako so besede prebrane. Pri prevodu šal je potrebno najprej uvideti, ali bo v tujem jeziku sploh delovala, v nasprotnem jo je priporočljivo kar izpustiti ali poiskati katero drugo.

Pisati za prevajanje

Pri pripravi tovrstnih besedilih so glavni motiv besede, ki jih uporabimo, vsaka namreč šteje. Pa ne zgolj zaradi cenovnega vidika – več besed, višja cena prevoda – marveč tudi iz precej pragmatičnega. Zakaj bi vključevali nekaj, čemur se lahko izognemo? Da bi stopnjo lahko dosegli, moramo najprej razdelati proces priprave sestaviti plan o tem, kaj želimo sploh sporočiti in kako bomo slednje izvedli. Stavke med seboj povezujte ter vsak odstavek namenite novi ideji, da bo imel prevajalec pred sabo jasno predstavo tega, kar želite sporočiti.Vaši stavki naj bodo kratki in jedernati, skušajte se omejiti na 35 besed v stavku, s čimer boste povečali berljivost besedila.

Prevajanje tehničnih besedil

Ko pišete vsebine, ki so gosto posejane s tehničnimi izrazi, jih je priporočljivo posebej označiti v izvirnem besedilu, saj boste s tem prevajalcu sporočili, da gre za strokovne termine za katere nemara že ima pripravljen terminološki slovar. Poizkusite se tudi izogniti žargonu, slengu, saj je pri prevajanju slednjih precej podobno kot pri prevajanju šal.  

In ne pozabite, prevajalcu podajte vse informacije, ki jih imate na voljo in jih bo utegnil potrebovati.