Slovenija – kongresna destinacija – boljša od pričakovanj s pomočjo Alkemista

S ponudbo izkušenih tolmačev in vrhunske tehnične opreme za simultano tolmačenje del kongresne ponudbe predstavlja prevajalsko podjetje Alkemist. Oprema, ki vam jo ponujamo, je vgrajena v dvorane evropskega parlamenta, zvočno nepropustne kabine za tolmače pa so ISO-certificirane. Prevajanje zaupamo izkušenim tolmačem posamezne branže – s tem vam lahko zagotovimo, da bo konferenčno tolmačenje vašega dogodka izvedeno na visoki ravni ob stalni prisotnosti našega tehničnega osebja.

Kot novo prizorišče kongresne dejavnosti se Slovenija vse bolj uveljavlja. Večina kongresnih gostov, ki so se udeležili dogodka pri nas lani, se je prvič udeležila mednarodnega dogodka v Sloveniji. Največji delež teh kongresnih gostov ocenjuje mednarodni dogodek, ki so se ga udeležili, kot boljši od pričakovanj. Največje prednosti naše države kot kongresne destinacije so po mnenju organizatorjev dogodkov dostopnost in atraktivnost destinacije ter raznolikost kongresne ponudbe.

Za kongresno mesto z največjim potencialom organizatorji največkrat omenijo Ljubljano predvsem zaradi njene centralne lege in dostopnosti. Sledijo gorenjske kongresne destinacije (Bled, Kranjska Gora in Bohinj), katerih največja prednost so naravne danosti.

Foto: arhiv Alkemist, prevajalske storitve, d. o. o.

Viri:
Raziskava med kongresnimi gosti na mednarodnih konferencah v Ljubljani, Zavod – Kongresnoturistični urad, september–november 2008.
Raziskava med organizatorji dogodkov, Zavod – Kongresnoturistični urad.