ZGODOVINSKI TRENUTEK ZA VALIŽANSKI JEZIK

Po večletni kampanji uradnikov iz Walesa je bila valižanščina sprejeta kot eden od uradnih jezikov v Ministrskem svetu Evropske unije. Ta razglasitev pomeni, da so zdaj govori in izjave na srečanjih Sveta ministrov lahko v valižanskem jeziku in se vanj lahko tudi prevajajo.

Alun Ffred Jones, kulturni minister Walesa in vodja delegacije Združenega kraljestva v Bruslju, je imel prvi uradni govor v valižanščini na srečanju Sveta ministrov, katerega glavna tema je bil multikulturalizem. Kljub Jonesovemu zgodovinskemu govoru si valižanski uradniki še naprej prizadevajo za priznanje valižanščine v EU. Trenutno poteka kampanja, s katero želijo doseči, da bi valižanščina pridobila status enega od uradnih jezikov tudi v drugih evropskih institucijah, kar bi omogočalo dopisovanje in prejem odgovorov v tem jeziku.

Iz prispevka »Historic Use of Welsh in EU«
BBC News (Združeno kraljestvo) (11/20/08)