Prevajalčeva dodana vrednost

Če delo prevajalca povsem razgalimo in ga razčlenimo na prafaktorje lahko uvidimo, da je temeljna vloga prevajalca mediacija. S poglobljenim znanjem dveh ali več jezikov ima prevajalec prav posebno nalogo. Pomen iz enega jezika mora prenesti v drugega, pri tem pa ostati vezni člen med obema. Gledanje iz omenjenega zornega kota nam pove, da je prevajalec zgolj posrednik, ki dvema različnima stranema omogoča komunikacijo ter pri tem opravlja izredno pomembno nalogo.

Čeprav je slednje nekakšno temeljno načelo oziroma temeljna vloga prevajalca, vseeno ne moremo trditi, da je tudi edina. Prevajalci so res da mediatorji že po naravi, vendar so ponavadi tudi prav posebni ljudje z izredno zanimivimi znanji. Prevajalci so pogosto literarni navdušenci in nepotešeni bralci. Posamezniki, ki se sproščajo ob jezikih ter ob njih uživajo. Njihove prednosti se kažejo tudi v tekočem in ovezanem pisanju v maternem jeziku ter obvladanju slovnice. Tovrstna znanja uspešno prenašajo tudi pri rabi tujih jezikov. Vselej jih zanima izbor besed ter na kakšen način se med saboj povezujejo.

Omenjene lastosti prevajalcu omogočajo dodati vrednost besedilu. Rado se primeri, da se originalni dokument, ki ga posredujemo prevajalcu, v prevodu pojavi kot precej bolj urejena in usklajena različica prvotnega besedila. Gabriel Garcia Marquez je večkrat rad poudaril, da je njegovo delo Sto let samote  po zaslugi prevajalca Gregoryja Rabassa, ki je poskrbel za prevod v angleški jezik, še boljše. Gospod Marquez je šel celo tako daleč, da je priznal, da mu je prevedena različica enega najpomembnejših knjižnih del vseh časov tudi ljubša. Slednje je prav gotovo eno izmed največjih priznanj prevajalstvu.

No, prav gotovo obstajajo tudi področja prevajanja, kjer vloga prevajalca ni in ne sme biti tako očitna. Medicinski in pravni prevodi zahtevajo veliko mero objektivizma. Toda tam, kjer se prevajalec lahko primerno izraža ter subjektivizem ne more povzročiti škode, prej nasprotno, lahko prevajalec besedilu doda večjo veljavo ter opravlja svoje osrednje poslanstvo, podira jezikovne meje.